top of page

Byggebransjen digitaliseres

Oppdatert: 30. des. 2022

Prosessene har foregått i mange år, og det er på god vei til å bli papirløst på byggeplassene. Fellesbetegnelsen for dette heter BIM. Det står for Bygning, Informasjon og Modellering. Det skal letes frem til de riktige tekniske løsninger som det skal bygges med, så skal det hentes inn informasjon slik at alle involverte i prosessen vet hva som skal foregå, og det bygges med de riktige materialene, så til slutt skal det lages en modell av det som skal bygges. Hele prosjektet bygges altså digitalt før det bygges i virkeligheten. Hvilke fordeler er det med å ha en modell av sitt prosjekt? Jo, det er mange. Med et IFC-filformat og et gratis uforpliktende viewer-program som heter «Solibri anywhere», kan du gå inn hvor som helst i modellen og se hvordan bygget er bygget hvis du eventuelt skal utføre renoveringsarbeid, eller ombygging av eneboligen. Og med en modell kan du også hente ut alle de tegninger du trenger til hus, hytte og hage. Om det er søknadstegninger, byggetegninger eller arbeidstegninger eller husbygging.


Modell av en enebolig med carport som tillegg. Hovedhuset er et typisk 50 talls etterkrigs hus, som moderniseres med en carport i funkis stil. Og med lanskapet kan man lett se forhold til nabohus. Foto: Ole M. Jacobsen


Er det vanskelig å tegne? Kan jeg ikke bare gjøre det selv? Det kan virke enkelt å tegne. «Det er jo bare noen streker». Men det er best å hente inn tegnehjelp hvis man skal få utført et prosjekt. En mulighet er å hente hjelp fra en arkitekt. Men alle BIM-teknikere er pålagt å ha håndverkerbakgrunn, og det er en stor fordel, fordi de vet da hvordan det er å være på gulvet og klarer enkelt å forestille seg hvordan prosjektet vil komme til å se ut når det er ferdig, og de vet også om prosjektet lett kan bygges eller ikke. Derfor kan BIM-teknikere levere arkitekttjenester og designe bygg slik som arkitekter gjør. Men det er noen utfordringer som det krever at en arkitekt er involvert i, og i de tilfellene er det er tett og godt samarbeid mellom BIM-tekniker og arkitekt. I tillegg så er det mange krav som kommunen og andre aktører krever som skal tilfredsstilles. Og noe av disse kravene trengs det litt fartstid for å kunne vite hvordan man skal forholde seg til det.

Comments


bottom of page