top of page

BIM

BIM (Bygningsinformasjonsmodellering) er en prosess som innebærer å lage og administrere en digital representasjon av et bygg eller en infrastruktur. Bruken av BIM kan variere avhengig av bedriftens type, størrelse og bransje. Her er noen vanlige måter bedrifter kan bruke BIM:
 

 1. Design og planlegging: BIM brukes ofte i design- og planleggingsfasen av et byggeprosjekt. Arkitekter, ingeniører og andre fagfolk kan bruke BIM-verktøy til å opprette en digital modell av bygget. Modellen kan inneholde geometrisk informasjon, materialer, komponenter og relasjoner mellom ulike deler av bygget. Dette gjør det mulig å visualisere og analysere ulike designalternativer, identifisere potensielle konflikter eller feil på et tidlig stadium og optimalisere prosjektet før konstruksjonen begynner.
   

 2. Kostnadsestimering og budsjettering: BIM-modeller kan også brukes til å utføre kostnadsestimering og budsjettering. Ved å koble sammen geometriske data med informasjon om materialer, mengder og priser, kan bedrifter generere nøyaktige kostnadsestimater og budsjetter for byggeprosjekter. Dette gir bedre økonomisk kontroll og hjelper med å ta informerte beslutninger i forhold til ressursallokering og prosjektfinansiering.
   

 3. Prosjektstyring: BIM kan være et nyttig verktøy for prosjektstyring. Ved å inkludere tidsplaner, ressursplanlegging og informasjon om utførelsesrekkefølge i BIM-modellen, kan bedrifter visualisere og koordinere komplekse byggeprosesser. Dette hjelper med å identifisere flaskehalser, optimalisere arbeidsflyten og forbedre samarbeidet mellom ulike aktører på prosjektet.
   

 4. Kollisjonsdeteksjon og konfliktløsning: En av de store fordelene med BIM er at det gir mulighet for kollisjonsdeteksjon. Ved å kombinere ulike disipliners BIM-modeller (f.eks. arkitektur, struktur, VVS), kan bedriften identifisere kollisjoner eller konflikter mellom forskjellige systemer eller elementer før byggingen starter. Dette reduserer behovet for endringer og ombygginger på byggeplassen, noe som sparer tid og kostnader.
   

 5. Drift og vedlikehold: Etter at bygget er ferdigstilt, kan BIM-modellen brukes som et verktøy for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av bygget. Ved å integrere informasjon om bygningselementer, systemer, vedlikeholdsplaner og leverandørkontakter i BIM-modellen, kan bedriften enkelt få tilgang til og administrere all nødvendig informasjon for å opprettholde og drifte bygget på en effektiv måte.
   

BIM er en omfattende metodikk som kan gi en helhetlig tilnærming til hele bygningens livssyklus. Bruken av BIM i en bedrift kan forbedre prosjektstyring, samarbeid, kostnadskontroll og effektivitet på tvers av ulike faser av byggeprosessen.

Hvis dere har noen fler spørsmål eller trenger hjelp med BIM i deres bedrift, fyll ut skjemaet under så hør vi av oss!

Årtunvegen 4 materialberegning 26.11.22 - Picture1.jpg
Eksempel perspektiv 01.jpg
Eksempel fasadetegning.jpg
bottom of page