top of page

FDV

FDV står for forvaltning, drift og vedlikehold, og FDV-dokumentasjon refererer til dokumenter og informasjon som er nødvendig for å kunne forvalte, drive og vedlikeholde et bygg på en effektiv og sikker måte. Det er flere grunner til hvorfor du trenger FDV-dokumentasjon for ditt bygg:
 

 1. Drift og vedlikehold: FDV-dokumentasjonen gir deg viktig informasjon om byggets tekniske systemer, installasjoner og utstyr, slik at du kan utføre nødvendige drifts- og vedlikeholdsoppgaver. Dokumentasjonen kan omfatte instruksjoner, beskrivelser, tegninger, garantier, vedlikeholdsplaner og lignende. Ved å ha tilgang til denne informasjonen kan du sikre at bygget fungerer optimalt, redusere risikoen for driftsproblemer og øke levetiden til utstyr og anlegg.
   

 2. Sikkerhet: FDV-dokumentasjonen inneholder også informasjon om byggets brannsikkerhetssystemer, nødutganger, rømningsveier, alarmprosedyrer og andre sikkerhetsrelaterte aspekter. Denne kunnskapen er avgjørende for å kunne handle raskt og effektivt i nødsituasjoner og for å oppfylle gjeldende sikkerhetsforskrifter.
   

 3. Oppdateringer og endringer: Bygg og tekniske systemer utvikler seg over tid, og det kan være nødvendig med oppdateringer, endringer eller utskifting av utstyr. FDV-dokumentasjonen gir deg oversikt over de opprinnelige spesifikasjonene, slik at du kan sammenligne med endringer som er gjort og sikre at nye komponenter eller systemer er kompatible med de eksisterende.
   

 4. Overlevering og videre bruk: Når du har ferdigstilt et bygg, vil FDV-dokumentasjonen være avgjørende for å kunne overlevere bygget til nye eiere eller driftspersonell. Dokumentasjonen gir en komplett oversikt over byggets tekniske egenskaper, komponenter og garantier, og hjelper de nye eierne med å forstå og håndtere bygget på en effektiv måte. Hos oss får alle kunder en egen brukerprofil i Famac hvor dokumentasjonen blir lagret. Da kan informasjonen når som helst hentes ut av de nye eierne.
   

 5. Juridiske og forsikringsmessige krav: FDV-dokumentasjonen kan være påkrevd av lokale forskrifter og bygningslover. I tillegg kan forsikringsselskaper kreve tilgang til dokumentasjonen for å vurdere risikoen og fastsette forsikringspremien for bygget ditt.
   

 6. Miljø: Bruk av FDV kan ha betydelige miljøfordeler. FDV kan hjelpe med å optimalisere energiforbruket, vedlikeholde miljøvennlige systemer som solenergi og resirkulering, og overvåke utslipp for å sikre overholdelse av miljøregler. Det bidrar også til å redusere avfall og optimalisere ressursbruk. Bedrifter kan dra nytte av FDV for å planlegge langsiktige miljømål og forbedre sitt omdømme med hensyn til bærekraft. På denne måten kan FDV bidra til å minimere miljøpåvirkningen og oppnå miljømål på en kostnadseffektiv måte.


Generelt sett er FDV-dokumentasjon en verdifull ressurs som gir deg oversikt og kontroll over byggets tekniske og sikkerhetsmessige aspekter. Ved å ha tilgang til denne dokumentasjonen kan du bidra til å sikre en trygg, effektiv og økonomisk forvaltning av ditt bygg.

For å lykkes med planleggning, kostnadseffektiv drift og godt vedlikehold hjelper vi deg hele veien. Vi bistår deg som ansvarlig søker med byggesaktegninger og FDV-dokumentasjon. Med fagskoleutdannelse og mesterbrev som et godt grunnlag koordinerer vi BIM og FDV på ditt prosjekt.

driftsproblemer og øke levetiden

Hvis dere trenger hjelp med FDV-dokumentasjon til deres prosjekt, ikke nøl! Vi hjelper til med:

 • Å hente inn all tilgjengelig informasjon og brukermanualer på produkter

 • Kategorisere informasjonen iht TFM (Tverrfaglig merkesystem) og Bygningsdelstabellen

 • Se til at kunden får med seg alle viktige og vesentlige punkter

 • Å opprette vedlikeholdsrutiner i Famac

 • Veiledning i bruk av vedlikeholdssystem

  Vi forstår at alle kunder er unike, derfor legger vi stor vekt på å levere den løsning som passer dere best. Vi er et dedikert team med god erfaring fra flere yrkesrettninger som jobber hardt for å gi deg det du trenger. Kundetilfredshet er vår drivkraft. Fordi vi er en liten bedrift så er det lett for deg som kunde å komme i kontakt med oss og du vet alltid hvem du snakker med. Hvis dere sender inn skjemaet under så gir vi lyd fra oss innom et døgn!

  Gleder oss til å samarbeide med dere!

bottom of page