top of page

Hva er FDV og Hvorfor Trenger Jeg Det?

Oppdatert: 11. okt. 2023

FDV står for forvaltning, drift og vedlikehold. FDV-dokumentasjon er en samling av dokumenter som beskriver hvordan en bygning eller eiendom skal forvaltes, driftes og vedlikeholdes over tid.


Hva er FDV?

FDV er enkelt forklart som en driftsmanual for huset ditt. Den skal blant annet inneholde informasjon om bygningens tekniske installasjoner og utstyr, samt beskrivelser av vedlikeholdsprosedyrer og rutiner.


FDV-dokumentasjon

Det er bra å kjenne til FDV-dokumentasjon som boligeier fordi det kan hjelpe deg å forstå hvordan du skal vedlikeholde og drifte bygningen din på en effektiv og sikker måte. Dokumentasjonen kan også være nyttig for å planlegge og budsjettere for fremtidige vedlikeholds- og oppgraderingsbehov.


I tillegg kan det være et krav fra myndighetene å ha FDV-dokumentasjon på plass, for eksempel ved salg eller utleie av eiendom. FDV-dokumentasjonen skal overleveres til boligens eier ved overtakelse. Før så var dette en fysisk perm som fantes men nå kan alt holdes digitalt så kan den aldri mistes.

FDV - Hva er FDV og hvorfor trenger jeg det?

Hva skal FDV-dokumentasjon inneholde?

Konkret vil dokumentasjonen variere avhengig av bygningens kompleksitet, størrelse og formål, men generelt sett vil den typisk inneholde informasjon om følgende:

  • Bygningens tekniske installasjoner og utstyr, som ventilasjon, oppvarming, elektrisitet, sanitær og brannsikring.

  • Vedlikeholdsprosedyrer og rutiner, som angir hvordan utstyret og installasjonene skal vedlikeholdes, inspiseres og repareres over tid.

  • Tegninger og beskrivelser av bygningen, som gir en oversikt over strukturen og innretningene til bygningen.

  • Oversikt over sertifisering og dokumentasjon av produktene som er brukt i bygningen.

  • Eventuelle spesielle bruksanvisninger, som angir hvordan bygningen skal brukes på en forsvarlig måte.

  • Oversikt over rutiner for avfallshåndtering og miljøtiltak.

Husk at kravene til FDV-dokumentasjon kan variere avhengig av lokale forskrifter og retningslinjer.


Hvem Trenger FDV?

Den som trenger informasjonen, er den som bruker bygget. For private hus er dette gjerne eier og beboer, men i større prosjekter kan dette være en stor og ulik gruppe mennesker. Da er det ekstra viktig å ha all informasjon på et sted som alle kan finne.


Vil du vite mer om FDV eller trenger du hjelp med din dokumentasjon? Ta gjerne kontakt! Vi i BIMtek vil gjerne hjelpe deg.

Comentarios


bottom of page